Stormschade melden

Wilt u een melding doen van afgebroken takken op straat, een omgevallen (gemeentelijke) boom of andere stormschade? Hieronder leest u hoe u dat kunt doen.

Geen spoed

Gaat het om een melding die geen spoed heeft? Zoals stormschade aan bomen die geen direct gevaar oplevert? Geef uw melding dan door via www.bloemendaal.nl/melding doen

Spoed

Heeft uw melding wel spoed, maar is het niet levensbedreigend? Dan kunt u als het om een gemeentelijke boom gaat bellen met de gemeente via telefoonnummer 14 023. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur. 
Buiten onze openingstijden kunt u uw spoedmelding doen via meldkamer politie 0900-8844.

Stormschade door particuliere boom

Neem contact op met de eigenaar van de particuliere boom. Gaat het om uw eigen boom dan schakelt u zelf een deskundige in.

Noodsituaties

Bel alleen bij acuut gevaar en levensbedreigende situaties het noodnummer 112. 

Naar overzicht