Stikstofuitspraak heeft gevolgen voor planning Vitaal Vogelenzang

De uitspraak van de Raad van State dat de bouwvrijstelling voor stikstof vervalt, heeft gevolgen voor veel bouwprojecten. Ook de planning voor de bouw van Vitaal Vogelenzang loopt hierdoor uit.  

Voor elk bouwproject is nu een meting nodig naar de hoeveelheid stikstofuitstoot. Er wordt onderscheid gemaakt tussen stikstofuitstoot tijdens de bouwfase en stikstofuitstoot in de nieuwe situatie, als de nieuwbouw klaar is. Berekeningen tonen aan dat als een bouw project boven de norm uitkomt er maatregelen genomen moeten worden.

Stikstofruimte uit de omgeving

De Omgevingsdienst die de gemeente adviseert raadt ‘extern salderen’ aan. Daarbij wordt één op één stikstofruimte overgenomen van andere bronnen uit de omgeving. Hiervoor is één optie mogelijk. Een lokale agrariër kan zijn stikstofruimte ‘geven’. Er is contact geweest met de eigenaar, die staat daar vooralsnog positief tegenover.
Voor de duur van bouwfase (twee jaar) moet dan een aantal dieren van de agrariër ergens anders worden geplaatst. De stikstofruimte die zo vrijkomt kan tijdelijk gebruikt worden voor de bouw van Vitaal Vogelenzang. Hiervoor moet de vergunning tijdelijk worden gewijzigd. Wat precies de stappen zijn en hoeveel tijd dit in beslag neemt, zoeken de omgevingsdiensten nu uit.

We willen verder

Verantwoordelijk wethouder Attiya Gamri betreurt het dat de stikstofuitspraak gevolgen heeft voor de voortgang: ‘Natuurlijk hopen we dat we snel verder kunnen met Vitaal Vogelenzang. Begin februari zouden we starten met snoei- en kapwerkzaamheden in het plangebied. Dit is nu uitgesteld. Als we inzicht hebben in het stikstoftraject kunnen we een nieuwe planning opstellen. Dat delen we uiteraard met onze inwoners.’