Statement overlast jongeren namens burgemeester Ankie Broekers-Knol

In Bloemendaal, Heemstede en omliggende gemeenten zorgt een groep van wisselende jongeren voor overlast en incidenten. Er vinden voorvallen plaats die vaak niet bij de politie gemeld worden, maar wel voor onrust en een gevoel van onveiligheid zorgen in de leefgebieden. Vaak maken deze jongeren gebruik van ‘fatbikes’. Er zijn meerdere groepen actief waarbij het met name gaat om jongeren uit IJmond-gemeenten en Haarlem. Uit onderzoek blijkt ook de betrokkenheid van jongeren uit Bloemendaal. Uiteraard vindt regionaal overleg plaats tussen betrokken gemeenten.

We nemen dit als college zeer serieus en ondernemen concrete acties, waarbij we ons als gemeente Bloemendaal uiteraard focussen op overlastgevers en slachtoffers uit onze dorpen. Naast de juridische stappen die de politie onderneemt, gaan we als college in gesprek met de ouders van deze jongeren en de jongeren zelf. Vanzelfsprekend hebben we veel aandacht voor de slachtoffers en hun ouders. Met hen voeren we gesprekken en bieden we hulp.

We intensiveren de inzet van onze BOA’s in de avonduren waarbij we extra alert zijn op overlastgevende jeugd. Ook zetten we tussen 16.00 en 23.00 uur stewards in voor toezicht, signalering en contact met jeugdigen. Dit doen we op de bekende hotspots, waaronder het winkelgebied in Bennebroek en de Bloemendaalseweg in Bloemendaal. Onze jongerenwerkers zijn ingeschakeld en betrokken. Bij al onze acties werken we nauw samen met de politie en de regionale collega’s. We streven ernaar deze problemen zo snel en adequaat mogelijk aan te pakken.