Stand van zaken opvanglocaties gemeente Bloemendaal

Omdat de locatie Park Vogelenzang in Bennebroek gaat sluiten, heeft de gemeente gezocht naar andere locaties om de ruim 150 Oekraïense vluchtelingen die daar wonen op te vangen. Inmiddels is het huurcontract getekend voor de locatie Kerklaan 16-74 (Bennebroek) en Duinlustweg 16 (Overveen). De verhuizing naar de nieuwe locaties staat gepland voor begin december. De verbouwingen om de nieuwe locaties geschikt te maken lopen op schema.

Naar verwachting verhuizen ruim 90 mensen naar de locatie op de Kerklaan, waaronder veel gezinnen. De mensen zijn al bekend met de omgeving en kinderen gaan hier naar school. Het is fijn dat zij in de buurt blijven wonen en niet van school hoeven te wisselen. Naar de locatie Duinlust verhuizen zo’n 60 Oekraïense vluchtelingen. 

Kennismaking

Vorige week waren er informatiebijeenkomsten voor omwonenden van de beide locaties. Naast informatie over de verbouwing en de aanstaande verhuizing kwamen mooie ideeën en initiatieven vanuit de buurtbewoners. In de Kerklaan was ook al een aantal nieuwe buren (Oekraïners) aanwezig voor een eerste kennismaking.

Opvang asielzoekers

Ook de zoektocht naar locaties voor asielzoekers heeft de volle aandacht van de gemeente. De gemeenteraad heeft voor het zomerreces ingestemd met een locatie op de Sparrenlaan in Aerdenhout en de Westelijke Randweg 1 in Overveen. Het COA onderzoekt nu de geschiktheid van de locaties. Naar verwachting krijgen we daar eind oktober definitief bericht over vanuit het COA. Lees meer op bloemendaal.nl/huisvesting