Samenwerken aan een plankaart voor laadpalen

Elektrisch rijden is een belangrijke manier om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In Bloemendaal neemt het aantal elektrische auto’s de komende jaren verder toe. Er zijn daarom meer laadpalen nodig. Gemeente Bloemendaal heeft een plankaart opgesteld voor de plaatsing van extra laadpalen. Over de plekken kunnen inwoners tot 7 november 2023 meedenken.

Inwoners kunnen via de kaart op bloemendaalzetstappen.nl aangeven of ze blij zijn met een laadpaal of een alternatieve locatie voorstellen. Inwoners die hulp nodig hebben bij het (online) reageren op de plankaart kunnen naar de inloopspreekuren op dinsdag 3 oktober vanaf 16.30 in het gemeentehuis en donderdag 5 oktober vanaf 16.30 in de bibliotheek van Bennebroek. Op basis van de reacties van inwoners wordt onderzocht of de plankaart aangepast en verbeterd kan worden.

Wethouder Henk Wijkhuisen: “Inwoners kennen hun buurt het beste. Daarom horen we graag van hen hoe zij aankijken tegen de geplande openbare laadplekken. Ook als er een plek ontbreekt, dan horen we dat graag”. Bloemendaal streeft naar een goed dekkend netwerk van laadpalen. Dat zorgt er ook voor dat het voor mensen aantrekkelijk is om voor elektrisch rijden te kiezen.

Om te bepalen of een laadpaalplek geschikt is, zijn diverse voorwaarden opgesteld. Bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid spelen een rol en er wordt gekeken naar bijvoorbeeld stoepbreedte, lantaarnpalen, waterafvoer, boomwortels en ondergrondse elektriciteitskabels. De laadpalen worden pas bijgeplaatst als dat nodig is. Zodra dat het geval is, toetsen we de plek opnieuw. De voorgestelde plekken op de plankaart zijn dus richtinggevend, maar nog niet definitief.

De gemeente moet zorgen voor een goede spreiding en beschikbaarheid van openbare laadpalen. De verwachting is dat er 250 openbare laadpalen vóór 2030 nodig zijn in de gemeente Bloemendaal. De geplande plekken zijn onder andere gebaseerd op de verwachte vraag en dat hangt weer af van de grootte van de gemeente, het aantal woningen met een eigen oprit en het verwachte aantal elektrische auto’s.