Samen aan de slag om de Groene Strand Wimpel te behalen voor Bloemendaal aan Zee

Op donderdag 24 november om 14.45 uur opent wethouder Henk Wijkhuisen in samenwerking met Juttersgeluk en Plastic Circle het ‘Plastic Kingdom’ bij de bibliotheek van Bloemendaal. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor het belang van schone stranden. Plastic Circle en Juttersgeluk spannen zich in om de Groene Strand Wimpel voor Bloemendaal binnen te halen, een keurmerk waarmee de natuurwaarden op het strand erkend worden.

Het kasteel ‘Plastic Kingdom’ is een kunstwerk dat Juttersgeluk in samenwerking met Ap Esenbrink maakte van gevonden strandspeeltjes. Binnen de muren van het kasteel wordt duidelijk hoe schadelijk plastic is voor de natuur en waarom recyclen zo moeilijk is. Plastic Circle en Juttersgeluk ronden onder andere hiermee een educatieprogramma bij 3 basisscholen in Bloemendaal af.

Wethouder Henk Wijkhuisen: “Het is belangrijk om jongeren bewust te maken van de schadelijkheid van zwerfafval en ook de mogelijkheden van re- en upcyclen. Zowel Plastic Circle als Juttersgeluk zetten zich daarvoor in wat ik enorm toejuich. Overigens roep ik alle inwoners op om bij te dragen aan een schoon strand. De Groene Strand Wimpel lijkt mij een waardevol keurmerk om binnen te halen voor Bloemendaal”.

Plastic Circle draagt bij aan de bewustwording van de jeugd over zwerfafval. Alle groepen 1 tot en met 8 krijgen een gastles. Zo worden leerlingen bewust van hoeveel verpakkingsafval we in huis halen, hoeveel afval er in de natuur terechtkomt en het belang van circulaire economie. Van afval kan je vaak hele mooie dingen maken! Met Juttersgeluk maakten de leerlingen het strand schoner. Hoe minder afval er op het strand ligt, hoe minder vogels en vissen er door doodgaan en hoe beter dat is voor de biodiversiteit.