Resultaten participatieonderzoek gemeente Bloemendaal bekend

In september 2018 heeft de gemeente een digitale peiling gehouden over participatie onder inwoners die deelnemen aan het digipanel. Als aanvulling hierop hielden medewerkers en bestuurders van de gemeente Bloemendaal in februari 2019 straatinterviews op diverse locaties.

De belangrijkste resultaten zijn:

  • Inwoners vinden veiligheid, groen, verkeer, openbare ruimte en rust belangrijke onderwerpen. Meedenken willen ze vooral over openbare ruimte, woningbouw en duurzaamheid
  • Hoe dichter bij de eigen woon/werkomgeving een ontwikkeling is, hoe meer inwoners betrokken willen worden
  • Inwoners vinden dat de gemeente vooral zelf verantwoordelijk is voor veiligheid, onderhoud en handhaving.

De uitkomsten van beide onderzoeken vormen de basis van nieuw participatiebeleid dat in de loop van 2019 wordt opgesteld.

Lees het rapport Participatieonderzoek Bloemendaal (pdf, 738 KB) en de resultaten van de straatinterviews (pdf, 0,95 MB).

Naar overzicht