Reacties burgemeester Elbert Roest op rapporten van de commissie Integriteit

De rapporten van de integriteitscommissie en het raadsbesluit daarover op 2 juni 2022 leidden tot een stroom van media-uitingen. Er is zelfs een pamflet onder inwoners verspreid. Het beeld dat dit oproept bij inwoners is schadelijk. De onjuistheden die rondgaan, veroorzaken verwarring. Inwoners begrijpen het niet meer. Dit schaadt de reputatie van de gemeente, het maakt besturen ingewikkeld. Inwoners verdienen een gemeente waar goed bestuur voorop staat. Een bestuur dat plannen maakt en besluiten neemt.

Burgemeester Elbert Roest maakt zich ernstige zorgen over aanhoudende berichten die er op gericht zijn mensen te beschadigen. Hij heeft op 4 juli 2022 de raad een uitgebreide brief gestuurd waarin hij benadrukt dat we moeten gaan besturen voor de inwoners van deze mooie gemeente. De burgemeester roept op om de komende periode de energie in te zetten op daadkrachtig bestuur voor de gemeenschap. Er zijn zoveel belangrijke maatschappelijke opgaven die de volle aandacht van het bestuur verdienen.

Door een tijdlijn op pagina 1 tot en 3 van de brief geeft hij inzicht in de gebeurtenissen. Hij weerlegt aannames en geruchten op basis van feiten die één voor één worden behandeld. Tot slot spreekt hij zijn zorg uit over de impact van integriteitsmeldingen en Woo-verzoeken (Wet open overheid) op de ambtelijke organisatie.