Raad stelt begroting vast

OZB circa 12,4 % omhoog om ambities waar te maken en schuldenlast te verminderen

Op donderdag 8 november keurde de gemeenteraad van Bloemendaal even na middernacht de begroting goed. 
Daarmee stemt de raad in met een verhoging  van de OZB van circa 12,4 % voor huizenbezitters en het verhogen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing voor elke inwoner van Bloemendaal. Daarmee is er nu financiële ruimte voor het uitvoeren van het collegeprogramma.

Waarom verhoging OZB?

De verhoging van de OZB is nodig omdat de gemeente met ingang van 2022 geen belasting meer mag heffen op het leggen van kabels door private partijen, de zogenaamde ‘precario op netwerken’. Dit scheelt 750.000 aan inkomsten. Daarnaast kost de uitvoering van het collegeprogramma 350.000, de afhandeling van informatievragen van raadsleden 210.000 en het wegvallen van opbrengst (dividend) uit Eneco-aandelen 200.000 euro. 

Bloemendaal nog steeds een echte arena

Burgemeester Elbert Roest start de raadsvergadering met een reflectie; “ik houd van het politieke debat”. In de frontstage - dat is hier in Bloemendaal nog steedse een echte arena - moet iedereen vooral zijn zelfbewuste en zelfgekozen rol spelen. Het politieke spel moet gespeeld worden.

Ambtenaren niet in de politieke arena aanvallen

De burgemeester vervolgt: Maar ik heb ook in mijn installatie rede aangegeven dat ik het  onacceptabel vind als er op de persoon in plaats van de bal wordt gespeeld of als ambtenaren worden betrokken in het politieke debat. Ik kan niet accepteren dat ambtenaren in de politieke arena worden aangevallen of beschadigd. We hebben in dit land eenheid van bestuur en daarbij berust de verantwoordelijkheid bij de politieke bestuurders.

Ook aandacht voor wethouder Henk Wijkhuisen die is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Wijkhuisen ontving de Koninklijke Onderscheiding woensdag 7 november, uit handen van burgemeester Frank Dales, voor de veertien jaar dat hij zich inzette als raadslid in de Velsense politiek. 

Aanvullingen en wijzigingen op de begroting

Na een soms wat hectische discussie 3 amendementen en 2 moties, waaronder geld voor een goede audiovisuele installatie voor de raad en het schrappen van de bijdrage voor de lokale omroep:

 • Krachtig signaal tegen Formule 1 races
  • Een meerderheid vindt het zeer ongewenst dat Formule 1 races naar Bloemendaal komen. Mocht het er toch van komen dan moet het college afdwingen dat vervoer van bezoekers uitsluitend met trein, bus en fiets zal plaatsvinden.
 • Kopje van Bloemendaal krijgt bord
  • De motie om een bordje op het Kopje te plaatsen met ‘Kopje van Bloemendaal, 31 meter boven NAP’ omdat anders niemand weet dat dat het kopje is, wordt aangenomen. 
 • Verbetering fietspaden Rijksstraatweg Bennebroek gaat niet door
  • De raad komt terug op haar besluit in 2018 en schrapt de investering van 400.000 euro voor de fietspaden aan de Rijksstraatweg. De argumenten daarvoor? 
  • De fietspaden voldoen op dit moment aan de kwaliteitsnormen. Het is efficiënter om aan te sluiten op andere gemeentelijke plannen en plannen die de gemeente Hillegom en de beide provincies op dit moment voorbereiden.

 

Begroting 2019
Naar overzicht