Raad bespreekt plan huurwoningen voor jongeren in Overveen

De gemeenteraad van Bloemendaal bespreekt in de commissievergadering van dinsdag 16 oktober een plan voor de ontwikkeling van circa 105 huurappartementen aan de Westelijke Randweg 1 te Overveen. Dit gebied ligt ten oosten van de Randweg, tussen de zoutopslag van de Provincie Noord-Holland, het volkstuinencomplex en het spoor. De appartementen zijn bestemd voor jongeren van 18 tot 28 jaar. Voor de realisatie van dit plan is een bestemmingswijziging naar wonen nodig. 

1828 voorziet in betaalbare huurwoningen voor jongeren

Ontwikkelaar Wibaut heeft samen met AIVM de grond aan de Westelijke Randweg 1 gekocht van de provincie Noord-Holland. 1828, zoals het plan heet, moet voorzien in betaalbare woningen voor jongeren, waaraan een grote behoefte is. Uitgegaan wordt van een langgerekt gebouw dat aan de noordelijke kant vijf lagen telt en naar de kant van de volkstuinen geleidelijk afloopt tot twee lagen. Aan de appartementen van 20, 30 en 50 m2 worden groepsruimten toegevoegd. Denk aan een wasbar waar je je kleren kunt wassen, maar die tegelijk ook leuke ontmoetingsplek is. Verder komen er collectieve sportvoorzieningen, een fietsvoorziening met mogelijk een reparatieruimte en een gemeenschappelijk terras. De appartementen kunnen in de toekomst relatief makkelijk heringedeeld worden.

Het plan is duurzaam

Door de ligging van het plangebied leent 1828 zich uitstekend voor een pilot met duurzame mobiliteit. Daarom is er een lage parkeernorm van 0,5 parkeerplaats per woning. De woningen worden niet op het aardgasnetwerk aangesloten. Al deze elementen sluiten aan bij de duurzaamheidsvisie van de gemeente. 

De gemeenteraad beslist

Het college van B&W is positief over het plan, maar de gemeenteraad beslist uiteindelijk. In de vergadering van 16 oktober bespreekt de commissie Grondgebied het plan. 

Naar overzicht