Provincie Noord-Holland besluit over Duinpolderweg

Ook provincie Noord-Holland besluit: geen plannen voor doortrekken Duinpolderweg tot aan N206

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben besloten om in navolging van de provincie Zuid-Holland de ruimtelijke reservering voor het doortrekken van de N208 naar de N206 niet op te nemen in de planuitwerking van het project Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek/Duinpolderweg.

GS hebben daarmee de besluiten van beide provincies gelijkgetrokken. Provinciale Staten (PS) van Zuid-Holland namen hetzelfde besluit op 19 september jl. Beide provincies vinden eenduidige besluitvorming belangrijk. Dat is de basis voor de volgende fase van het project, de planuitwerkingsfase. Nu dit besluit er ligt, kan deze volgende fase voorbereid worden en van start gaan.

Planuitwerkingsfase

In de planuitwerkingsfase wordt het tracĂ© samen met belanghebbenden nader uitgewerkt. Daarnaast worden de milieueffecten gedetailleerd in beeld gebracht in een ProjectMER. De opgave van deze fase is om tot een optimale ligging en inpassing van de weg te komen. Overheden, belangengroepen, bewoners en bedrijven worden hier actief bij betrokken. 

De planning van de vervolgstappen wordt nog nader uitgewerkt. De provincies verwachten medio 2019 werksessies met de omgeving te houden. Voor informatie kijk op: www.noord-holland.nl/Duinpolderweg

Naar overzicht