Permanente woningen voor statushouders in Bloemendaal

Op 29 april heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat woonruimte voor statushouders mogelijk en wenselijk is op Westelijke Randweg 1. Dit wordt een onderdeel van de geplande bouw. Het college keurde hiervoor het vernieuwde stedenbouwkundig plan goed. De procedure wordt vanwege de spoedhuisvesting van statushouders versneld.

Iedere gemeente krijgt vanuit het Rijk de verplichting om statushouders te huisvesten. In de gemeente Bloemendaal is de sociale woningvoorraad klein. Dit maakt het lastig om het opgelegde aantal statushouders te huisvesten. In de afgelopen drie jaar is daardoor een achterstand ontstaan. De provincie heeft Bloemendaal opdracht gegeven om met spoed 68 statushouders te huisvesten. Met de uitbreiding van de sociale woningbouwvoorraad aan de Westelijke Randweg 1, wil het college op korte termijn extra woningen voor statushouders en overige woningzoekenden laten realiseren.

Geen flexwoningen

Parallel aan het onderzoek naar permanente woningbouw, is er gekeken naar de mogelijkheden voor flexibele woningen op vier locaties in Bloemendaal. Waar dit mogelijk was, bleek dit te kostbaar. De gemeente zou ruim twee miljoen euro moeten bijdragen voor een tijdelijke oplossing.

Goede oplossing

De voorkeur gaat niet alleen vanwege de kosten uit naar permanente bouw op de Westelijke Randweg 1. Wethouder Susanne de Roy van Zuidewijn: “Het is voor de gemeente van belang dat inwoners betrokken zijn bij bebouwing in hun buurt. Voor deze locatie is al een uitgebreid participatietraject doorlopen. Voor de statushouders, als nieuwe inwoners van onze gemeente, is het prettig dat zij een nieuw bestaan op kunnen bouwen, zonder een gedwongen verhuizing op korte termijn. Wij zijn blij dat we deze goede oplossing aan de gemeenteraad kunnen voorleggen.”

Besluitvorming

De gemeenteraad bespreekt het plan eerst op 13 mei in de commissie Samenleving. De gemeenteraad neemt een besluit tijdens de raadsvergadering op 28 mei 2020.

Naar overzicht