Permanente woningen statushouders Dennenheuvel

Dennenheuvel biedt nu huisvesting aan 35 statushouders. Dit is een tijdelijke oplossing want in maart 2022 loopt de overeenkomst af. Het is nu zaak om zo snel mogelijk te starten met het doorverhuizen van de statushouders uit Dennenheuvel naar andere - liefst permanente – woningen.

Blekersveld

De woningbouw op Blekersveld levert een belangrijke bijdrage aan de huisvesting van statushouders en van regulier woningzoekenden. Om aan de jaarlijkse taakstelling van het Rijk voor het huisvesten van statushouders te kunnen voldoen is het noodzakelijk dat er op korte termijn flexwoningen op Blekersveld worden gerealiseerd.

Klankbordgroep

De gemeente is continu bezig met het zoeken naar huisvestingsoplossingen. Daarom richten we nu ook een klankbordgroep op waar we ondernemende Bloemendalers voor uitnodigen om creatief mee te denken.

Zie ook: Projecten Huisvesting statushouders

Vragen? Mail dan naar: huisvestingstatushouders@bloemendaal.nl.

Naar overzicht