Paul Dubbe gemeentesecretaris gemeente Bloemendaal

Sinds het vertrek van Jolanda Kroon is Paul Dubbe waarnemend gemeentesecretaris. Het college heeft besloten Paul Dubbe als gemeentesecretaris te benoemen.   

Paul Dubbe ziet uit naar het vervolg van zijn taken als gemeentesecretaris. Daarbij ligt de nadruk de komende tijd op het realiseren en in stand houden van een adequate organisatie die op haar taken berekend is. Vanzelfsprekend heeft de gemeente daarbij de dienstverlening aan inwoners hoog in het vaandel. Paul Dubbe: ‘Dat is overigens niet gemakkelijk op een moment dat zowel sprake is van een economische crisis waardoor het leven duurder wordt, als van een crisis op de arbeidsmarkt. Door tekort aan mensen kan niet altijd de kwaliteit geboden worden die gewenst is.’

Schouders eronder

‘Mijn ervaring is dat we een heel eind komen als we gezamenlijk de schouders er onder zetten, niet te veel in structuren denken en korte lijnen hanteren. Uiteraard zet ik mij in goede samenwerking met de overige leden van het managementteam in om de relatie tussen college en raad, in afstemming met de griffie, professioneel en in harmonie vorm te blijven geven.’