Denk mee: participatiebijeenkomst Oldenhove 13 juli

We betrekken graag omwonenden en organisaties om van Oldenhove een fijne plek te maken voor toekomstige bewoners en de buurt.

Denkt u mee over:

  • De invulling van de buitenruimte. Bijvoorbeeld om samen te sporten, te spelen en met veel groen.
  • Het vormgeven van een prettige leefomgeving. Bijvoorbeeld met een gezamenlijke ontmoetingsplek, waar ook buurtbewoners graag komen.   
  • Activiteiten voor toekomstige bewoners om snel in te burgeren. Denk aan taalles, gezamenlijk koken of andere manieren waarbij vrijwilligers helpen bij de inburgering.

Bijeenkomst op 13 juli, 20.00 - 21.30 uur

We starten met een gezamenlijk gedeelte. U hoort hoe de participatie eruit gaat zien en wat de kaders zijn. Daarna gaan we over de onderwerpen in gesprek. Er volgen meer bijeenkomsten, ook kunt u online meepraten. 

Locatie: Burgerzaal, gemeentehuis Overveen.

Hier kunt u zich aanmelden.