De gemeente Bloemendaal is gestart met een opkoopbescherming voor woningen. Dit is gebeurd via een initiatiefvoorstel van D66, Groen Links, PvdA, VDB, Zelfstandig Bloemendaal. In de hele gemeente geldt een verbod om te verhuren zonder vergunning. Dit geldt voor woningen die gekocht zijn na 1 juni 2022.

Met de opkoopbescherming wil de gemeente Bloemendaal investeerders weren en starters en woningzoekenden met een middeninkomen meer kans geven op aankoop van een woning tegen een redelijke prijs. De opkoopbescherming geldt voor alle woonkernen en alleen voor woningen in het lage en middensegment met een WOZ-waarde tot € 600.000. 

Verhuren mag niet, tenzij

Met de opkoopbescherming mag iemand een woning alleen nog verhuren onder strenge voorwaarden, zoals verhuur aan directe familieleden (ouders, kinderen, broers en zussen). Of als de eigenaar van de woning langer op reis gaat. Hiervoor is dan een vergunning nodig, die alleen de eigenaar van de woning kan aanvragen. Het verhuren van een woonruimte zonder vergunning kan leiden tot boetes.  
Voldoet u aan de voorwaarden van de verhuurvergunning, dan kunt u tijdelijk via het contactformulierlaten weten dat u een vergunning wil aanvragen. De verwachting is dat het vergunningverleningsproces uiterlijk eind juni 2022 via deze website doorlopen kan worden.