Onthulling Joods monument Bloemendaal op 12 april 2018

Op donderdag 12 april om 14.30 uur wordt aan het Wildhoefplantsoen in Bloemendaal een monument onthuld ter herinnering aan de Joodse Bloemendalers die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd naar de kampen en werden vermoord.

Op het monument staan de namen van de 123 Joodse oorlogsslachtoffers uit Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Overveen en Vogelenzang. Het monument is een initiatief van een groep inwoners, verenigd in de stichting Joods Monument Bloemendaal. Op voorstel van het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad in 2016 besloten tot de oprichting van het monument.

Onthulling

Het monument voor de Joodse slachtoffers wordt gerealiseerd in het Wildhoefplantsoen, nabij het bestaande algemene monument voor oorlogsslachtoffers bij de Kennemerweg. De onthulling is gepland op 12 april, de dag waarop dit jaar Jom Hasjoa, de jaarlijkse dag voor de herdenking van de Holocaust, plaatsvindt. Tot de sprekers behoren onder meer de ambassadeur van Israël in Nederland, Z.E. Aviv Shir-On, en oud-burgemeester van Amsterdam Job Cohen, wiens familieleden, deels afkomstig uit Bloemendaal, eveneens slachtoffer werden van de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. 

Uitnodiging

Belangstellenden zijn van harte welkom bij de officiële onthulling. Men wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn. Nabestaanden van slachtoffers worden – voor zover zij bekend zijn - zoveel mogelijk persoonlijk uitgenodigd. Daarnaast worden nabestaanden van harte uitgenodigd zich te melden bij de gemeente Bloemendaal door een e-mail te sturen naar of te bellen met 023-522 57 94. Zij krijgen dan een persoonlijke uitnodiging voor de onthulling op 12 april.

Burgerinitiatief

Het monument is voortgekomen uit een burgerinitiatief. Het bestuur van de stichting Joods Monument Bloemendaal bestaat uit voorzitter Rob van der Heijden (oud-burgemeester van Zandvoort) en de heren Ben Blocq en Robert Verrijk. Het ontwerp is afkomstig van Patrick van der Vegt, die eerder de Joodse herdenkingsmonumenten in Haarlem en Heemstede heeft ontworpen. De bestuursleden hebben veelvuldig overlegd met het gemeentebestuur van Bloemendaal en dit heeft geleid tot een keuze die volledig recht wil doen aan de catastrofale gebeurtenissen in de periode 40-45 van de vorige eeuw.
Enkele Bloemendaalse inwoners, Ankie Broekers-Knol, Joan Patijn, ds. Ad van Nieuwpoort en Evert Holterman, hebben zitting genomen in het Comité van aanbeveling. 

Naar overzicht