Regionaal onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ ook van start in gemeente Bloemendaal

Metropoolregio Amsterdam (MRA) nodigt 20.000 huishoudens uit om deel te nemen aan een regionaal woononderzoek. Het onderzoek is een initiatief van de MRA en de woningcorporaties in deze regio.
29 gemeenten doen mee, waaronder ook de gemeente Bloemendaal.

Wat zijn huurders en kopers gemiddeld kwijt aan woonlasten? Hoeveel mensen willen verhuizen en wat voor type woning zoeken zij? Welke bewoners willen de eigen woning verduurzamen? Wat zijn de woonwensen van thuiswonende kinderen? Al deze vragen (en meer) komen terug in het onderzoek. Het doel van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken hoe mensen wonen en willen wonen.

De huishoudens in het onderzoeksgebied zijn willekeurig geselecteerd en ontvangen een brief met vragenlijst. Deze kunt u ook online invullen. De resultaten worden vertrouwelijk verwerkt. 

Meer weten? Kijk op amsterdam.nl/onderzoek/vragen. Heeft u vragen? Neem dan contact op via helpdesk.os@amsterdam.nl of bel met 14 020