Onderzoek wijst uit: geen geluidsoverlast spoorlijn Overveen

Uit de onderzoeksrapportage naar geluidsoverlast rond de spoorlijn van Overveen blijkt dat Prorail voldoet aan de wettelijke geluidsnormen. Er zijn geluidsmetingen uitgevoerd bij drie woningen langs het spoor (Tetterodeweg, Ernst Casimirlaan, Prins Hendriklaan) en op drie momenten: tijdens de zomerdienstregeling, tijdens de Dutch Grand Prix en tijdens de winterdienstregeling. 

Bij de woning aan de Tetterodeweg zijn naast geluidmetingen ook trillingsmetingen gedaan. Deze zijn uitgevoerd van 25 augustus tot 8 september 2021 (zomerdienstregeling, inclusief F1 weekend). Uit het onderzoek blijkt dat de streefwaarde uit de richtlijn Hinder voor personen in gebouwen door trillingen niet wordt overschreden. De trillingssterkte valt onder ‘weinig hinder’.

Stilste treinen

Wethouder Henk Wijkhuisen kan de uitkomsten van het onderzoek dat de gemeente Bloemendaal samen met Omgevingsdienst IJmond liet doen wel plaatsen. ‘De gemeente voert regelmatig gesprekken met NS en Prorail. Dit heeft al tot verschillende maatregelen geleid. Voorbeelden zijn het rijden met de nieuwste en stilste treinen en een stiller signaal bij de overweg in Overveen. De afgelopen periode heb ik vanuit omwonenden geen signalen ontvangen dat er sprake is van veel geluidsoverlast.’

Aanbevelingen

Ook al voldoet Prorail aan de geluidsnormen, in het rapport staan wel aanbevelingen om geluidsoverlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door geluidsschermen, of het eventueel verplaatsen van voegen die nu in de buurt van woningen liggen. Het onderzoek is in overleg gegaan met de stichting Toos en bewoners van de Tetterodeweg. Binnenkort worden ook de resultaten bekend van een enquête die onder buurtbewoners is gehouden.