Onderzoek naar veiligheid in gemeente Bloemendaal

De gemeente Bloemendaal neemt dit jaar deel aan de Veiligheidsmonitor. Dit is een onderzoek dat I&O Research uitvoert namens het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In dit onderzoek staan vragen over criminaliteit, onveiligheid, problemen in de buurt en het optreden van gemeente en politie. I&O Research heeft 1500 inwoners van 15 jaar en ouder uit de gemeente Bloemendaal per brief uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen.

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek wat eens in de zoveel tijd gehouden wordt. Het onderzoek wordt binnen de gemeente en landelijk uitgevoerd. Dit jaar is er extra aandacht voor cybercrime.
Burgemeester Elbert Roest vraagt de inwoners die een brief hebben ontvangen de vragenlijst in te vullen. ’Alleen als mensen de monitor invullen, krijgen we goed in beeld hoe onze inwoners de veiligheid en leefbaarheid in gemeente ervaren. De resultaten gebruiken we bij het maken van ons veiligheidsbeleid. Het geeft ons en onze veiligheidspartners handvatten om de veiligheid verder te verbeteren’. Het onderzoek loopt van augustus tot november 2023.