Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Nieuws

Rectificatie reparatiebestemmingsplan Bennebroek 2016 vastgesteld

maandag 07 augustus 2017

In de publicatie van 21 juli 2017 stond er een verkeerde beroepstermijn vermeld. De beroepstermijn van het reparatieplan loopt van 7 augustus t/m 18 september 2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Bloemendaal op 5 juli 2017 het reparatiebestemmingsplan Bennebroek 2016 (hierna: reparatieplan) heeft vastgesteld. 

Het reparatieplan is opgesteld om een aantal omissies uit het bestemmingsplan Bennebroek 2016 te herstellen. Deze omissies kwamen aan het licht toen belanghebbenden beroep aantekenden tegen deze onderdelen van het bestemmingsplan. 

De onderstaande correcties zijn doorgevoerd:

  • Verbeelding, Schoollaan 70: ter plaatse van de tuinen bij de oostvleugel van het Sint Luciaklooster is de bestemming ‘Tuin’ vervangen door de bestemming ‘Wonen buiten bouwvlak’. 
  • Verbeelding, Linnaeushof: ter plaatse van de attractie de wortelberg en de daarop geplaatste wortel is een bouwhoogte van 7 respectievelijk 11 meter opgenomen.
  • Regels, artikel 16.2.2 sub l: in dit artikel is de tekst ´per woonwagen´ toegevoegd.

Bestemmingsplan inzien

In verband met de zomervakantie ligt het reparatieplan van 7 augustus t/m 18 september 2017 ter inzage. Gedurende deze periode kunt u via www.bloemendaal.nl/wonen-en-leven/bestemmingsplannen het reparatieplan raadplegen. Klik hiervoor op het tabblad Bennebroek. 

Wilt u het nieuwe bestemmingsplan liever op papier inzien? Dan kunt u op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur terecht bij het Centraal Servicepunt Bennebroek aan de Kerklaan 6 te Bennebroek.

Beroep instellen 

Van 7 augustus t/m 18 september 2017 kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de bovengenoemde correcties in het reparatieplan. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie over het instellen van beroep kunt u vinden op www.raadvanstate.nl

Meer informatie

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met: