Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Nieuws

Registratie aanduiding politieke groepering

dinsdag 18 april 2017

Het centraal stembureau van de gemeente Bloemendaal heeft op 10 april 2017 het registratieverzoek van de aanduiding Hart voor Bloemendaal ingewilligd

De aanduiding is bijgeschreven in het register voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Bloemendaal. De beslissing van het centraal stembureau ligt ter inzage bij de servicebalie van het gemeentehuis.

Iedereen die door deze beslissing rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan daartegen beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit beroepschrift moet uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.