Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties van start

Veel overheidsorganisaties, zoals ministeries, waterschappen, provincies, gemeentes en het UWV gebruiken uw gegevens. Het is belangrijk dat die gegevens kloppen. Als er een fout in de registratie staat, moet deze snel worden hersteld. Het nieuwe Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) kan hierbij helpen.

Wie een fout wil laten oplossen, meldt dit bij de organisatie waar het om gaat. Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij welke organisatie iemand moet zijn. Daarom is er nu het MFO. Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegegevens (RvIG).

Kijk voor meer informatie op www.rvig.nl/mfo en op Rijksoverheid.nl

Naar overzicht