Kwestie Elswoutshoek afgesloten

De gemeenteraad van Bloemendaal heeft op donderdag 27 mei in beslotenheid vergaderd over het mediationtraject Elswoutshoek. De gemeenteraad heeft haar rol daadkrachtig gepakt en is akkoord gegaan met de overeenkomsten. Alle betrokkenen kunnen het dossier nu afsluiten en daarmee komt een definitief einde aan een langslepende zaak.

Deze kwestie heeft veel onrust teweeg gebracht. De impact op de betrokken gezinnen is groot geweest. Het is in het belang van de inwoners van Bloemendaal om het tij te keren. Afsluiting van deze kwestie komt de bestuurbaarheid van de gemeente ten goede. Bovendien vindt de gemeente het belangrijk een oplossing te zoeken in geval van een geschil met haar burgers. 

De gemeenteraad heeft vanavond een stap voorwaarts gezet, gericht op de toekomst door in te stemmen met de overeenkomsten. Vanzelfsprekend doen partijen vanwege de geheimhoudingsafspraken geen uitspraken over het mediationtraject, de inhoud van de overeenkomsten noch hetgeen besproken is tijdens de raadsvergadering.