Kappen kastanjebomen Leidsevaart Vogelenzang

Veel oude kastanjebomen langs de Leidsevaart hebben last van de kastanjebloedingsziekte. Dit leidt tot verzwakking en bij ernstige aantasting tot sterfte van deze bomen. Vanaf 25 november gaan wij bomen kappen en vervangen op een gedeelte van de Leidsevaart.

Veel kastanjebomen langs de Leidsevaart zijn aangetast
Naast de kastanjebloedingsziekte zijn veel bomen ook aangetast door de honingzwam. De afgelopen jaren heeft de gemeente een aantal keer bomen langs de Leidsevaart gekapt en vervangen omdat ze ziek of dood waren. Ook zijn enkele reeds omgewaaide bomen verwijderd.

Vanaf 25 november 2019 vervangt de gemeente 14 kastanjebomen
Het gaat hierbij om de kastanjebomen op het stuk tegenover Leidsevaart nummer 38 tot en met 160. De bomen worden vervangen door jonge linden.

De werkzaamheden zijn naar verwachting vóór de kerst afgerond
Het kappen van de bomen duurt ongeveer 3 dagen. Daarna verwijderen we de stronken en wortels. Ten slotte passen we bodemverbetering toe ten behoeve van de nieuwe bomen. Deze bomen worden in het voorjaar van 2020 geplant.

De werkzaamheden zorgen voor enige hinder
De Leidsevaart wordt tijdens de werkzaamheden tussen nummer 38 en 160 afgesloten voor doorgaand verkeer. 

De overige kastanjebomen langs de Leidsevaart laten wij voorlopig staan
De staat van deze bomen geeft geen noodzaak om ze te verwijderen. We controleren de bomen jaarlijks op hun vitaliteit.

Bel of mail gerust als u vragen heeft
U kunt contact opnemen met dhr. O. Van Nispen, medewerker Groen bij de gemeente Bloemendaal, via telefoonnummer (023) 5225 691 of via de e-mail: groen@bloemendaal.nl

Naar overzicht