Intrekkingsbesluit noodverordening strand en duingebied Bloemendaal

Op 3 juni 2021 heeft de burgemeester van de gemeente Bloemendaal een noodverordening ingesteld. Op basis van deze noodverordening was het verboden om op het strand of in de omgeving geluidsapparatuur en alcoholhoudende drank aanwezig te hebben en alcoholhoudende drank te nuttigen. De aanleiding voor het instellen van deze noodverordening waren recente ervaringen met grote groepen feestende personen waardoor openbare orde problemen ontstonden in combinatie met het niet naleven van de coronamaatregelen.

Op 15 juni 2021 hebben de burgemeester en het college besloten om onder andere het strand en omgeving aan te wijzen als gebied waar het verboden is om op een openbare plaats geluidsapparatuur en alcoholhoudende drank aanwezig te hebben en alcoholhoudende drank te nuttigen. Dit aanwijzingsbesluit is vandaag, 22 juni 2021, gepubliceerd in het digitale gemeenteblad op overheid.nl en daarmee in werking getreden.  Aangezien het verbod nu is opgenomen in dit aanwijzingsbesluit, is het niet langer noodzakelijk om de noodverordening in stand te laten. De burgemeester heeft daarom besloten de noodverordening in te trekken. Ook dit besluit is gepubliceerd op overheid.nl.

Naar overzicht