Informateur Bernt Schneiders brengt advies uit voor coalitie Bloemendaal

Informateur Bernt Schneiders heeft de informatiefase afgerond waarin hij gesprekken met alle fracties voerde. Zijn advies aan de gemeenteraad is om een coalitie te onderzoeken die bestaat uit VVD, D66, Hart voor Bloemendaal (HvB) en GroenLinks. Daarmee zou recht worden gedaan aan de verkiezingsuitslag, waarbij vooral HvB en D66 winst boekten en VVD met 5 zetels de grootste partij bleef. 

Bernt Schneiders begon op 1 april aan zijn opdracht om op zoek te gaan naar een coalitie die zich inzet voor een stabiel bestuur van een zelfstandig Bloemendaal. De gesprekken tussen de fracties vonden plaats in de openbaarheid en zijn online na te luisteren op gemeenteraad.bloemendaal.nl. Volgens Schneiders verliepen de gesprekken plezierig en constructief.

Na bestudering van de verkiezingsprogramma’s en de gevoerde gesprekken bracht Schneiders het advies uit om een coalitie te onderzoeken met VVD, D66, HvB en GroenLinks. Naar zijn mening biedt deze breed samengestelde coalitie de beste kansen op een stabiel bestuur voor een zelfstandig Bloemendaal en met goede omgangsvormen in de gemeenteraad. Als dit advies wordt overgenomen, is de fase van de informatie afgerond. Dan kan de formatiefase starten na de benoeming van een formateur.