Grootschalig regionaal woonwensenonderzoek

Vanaf 12 april 2019 start Bloemendaal, samen met de overige gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), weer een gezamenlijk grootschalig regionaal woonwensenonderzoek. Het doel van het onderzoek is om onder andere de woonsituatie en verhuiswensen van inwoners in beeld te brengen.

Deze informatie willen gemeenten en de corporaties in de Metropoolregio Amsterdam gebruiken om hun beleid hierop af te stemmen. Begin 2020 worden de eerste uitkomsten verwacht.

Het regionaal woonwensenonderzoek is een initiatief van de Metropoolregio Amsterdam en corporaties. Bovenregionaal, regionaal en per gemeente ontstaat zo een goed beeld van de woonsituatie, woonlasten, tevredenheid van bewoners over hun buurt en verhuiswensen- en bewegingen van inwoners. Ook geeft het inzicht in de vraag of bewoners in hun woning oud kunnen en willen worden en of ze bereid zijn maatregelen te nemen om hun woning te verduurzamen.

Brief met enquête

De vorm van het onderzoek is een enquête. Door middel van een steekproef worden huishoudens in alle vijf de kernen van Bloemendaal geselecteerd. De brief met vragenlijst wordt per post verzonden, maar de vragen kan men ook op internet invullen. De link naar de digitale vragenlijst staat in de brief. De resultaten worden anoniem verwerkt.

Naar overzicht