Groen licht voor huur Oldenhove

Tijdens de extra raadsvergadering op 24 mei is besloten dat de gemeente voormalig verzorgingshuis Oldenhove in Overveen voor 10 jaar mag huren en de overeenkomst met eigenaar St Sint Jacob kan ondertekenen. Dat betekent dat we daar op korte termijn gefaseerd 150 personen tijdelijk kunnen huisvesten. Het gaat om maximaal 90 statushouders, aangevuld met andere doelgroepen met een urgente huisvestingsvraag. Binnenkort start een participatietraject met omwonenden. Voordat Oldenhove klaar is voor bewoning worden de woonunits en gemeenschappelijke ruimtes opgeknapt. 

Participatie

De buurt wordt uitgenodigd mee te denken over onderwerpen waarop participatie mogelijk is.  
De onderwerpen zijn: invulling van de buitenruimte en meedenken over hoe Oldenhove een prettige leefomgeving wordt. Zowel voor de bewoners als voor de buurt. 

Verwachte planning

Vanaf juni: Start participatietraject omwonenden en aanvang bouwwerkzaamheden gebouw 
Na zomervakantie: Start gefaseerde inhuizing nieuwe bewoners  

Oplossing 

Met het besluit van de gemeenteraad om Oldenhove voor 10 jaar te huren komt een goede tijdelijke oplossing in zicht voor veel mensen die in afwachting zijn van woonruimte in de gemeente. 

Kijk voor meer informatie op de projectpagina bloemendaal.nl/oldenhove