Gemeenteraad Bloemendaal stemt in met AZC-locaties op Sparrenlaan en Westelijke Randweg

Op 14 juni stemde de gemeenteraad van Bloemendaal tijdens een extra raadsvergadering in met de voorgestelde locaties voor asielzoekers op de Sparrenlaan in Aerdenhout en de Westelijke Randweg 1 in Overveen. De bedoeling is om op de Sparrenlaan maximaal 30 jonge amv’ers op te vangen en 60 asielzoekers op de Westelijke Randweg.

Wethouder Nico Heijink is blij met het besluit: ‘Hiermee nemen wij als gemeente onze verantwoordelijkheid en toont de raad daadkracht. We vinden het onze maatschappelijke taak om deze mensen een veilige plek te geven om te wonen. En dat kunnen we als Bloemendaal. We hebben draagkracht en veel vrijwilligers in de gemeente die graag iets voor een ander betekenen.'

Het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) heeft aangegeven positief tegenover de locatie aan de Sparrenlaan te staan. Of de locatie aan de Westelijke Randweg 1 er ook komt, is nog aan het COA. Zij wordt verantwoordelijk voor de asielopvang in de locaties.
Kijk voor meer informatie op bloemendaal.nl/huisvesting