Gemeente Bloemendaal zoekt naar meer huisvestingslocaties voor verschillende doelgroepen

Net als iedere gemeente staat ook Bloemendaal voor de steeds grotere opgave om verschillende doelgroepen te huisvesten. Het gaat om mensen die dringend tijdelijke opvang nodig hebben, zoals statushouders en Oekraïense vluchtelingen. Ook moeten we voorbereid zijn op de landelijke Spreidingswet, waardoor gemeenten huisvesting voor asielzoekers moeten gaan organiseren.

Om aan de jaarlijkse wettelijke taakstelling te voldoen, kijken we gemeentebreed naar locaties waar we verschillende doelgroepen kunnen huisvesten. Het college ontwikkelt een procesplan waarin de zoektocht naar locaties staat beschreven.

Wethouder Attiya Gamri zegt hierover: ‘Omdat het aantal mensen dat tijdelijk dringend onderdak nodig heeft toeneemt, moeten we ook meer locaties zoeken dan op dit moment beschikbaar zijn, zoals Oldenhove en Park Vogelenzang. Dat is niet eenvoudig in onze gemeente omdat de woningnood hoog is. Maar we moeten en willen onze verantwoordelijkheid nemen. Locaties die daarvoor in aanmerking komen zijn nog niet bekend, zover zijn we nog niet. We brengen nu vooral in kaart hoe we het beste aan onze wettelijke taak kunnen voldoen.’ 

‘Ook de gevolgen van de voorgestelde landelijke Spreidingswet zijn nog onduidelijk’, licht wethouder Nico Heijink toe. ‘De verdere invulling daarvan wordt de komende maanden duidelijker.’