Gemeente Bloemendaal sluit zich aan bij Stichting Steenbreek

De gemeente Bloemendaal slaat de handen ineen met Stichting Steenbreek. Het doel is om bewoners en ondernemers bewust te maken van de negatieve gevolgen voor de natuur en het klimaat door verstening van tuinen. Samen gaan we voor meer groen in de buurt.

Het vergroenen van tuinen is onderdeel van het door de gemeenteraad aangenomen Biodiversiteitsplan. Wethouder Wijkhuisen: “Bloemendaal is een groene gemeente die rijk is aan verschillende landschappen, tuinen, groene woonwijken en mooie landgoederen. Maar onze leefomgeving verandert snel. Plant- en diersoorten verdwijnen of worden zeldzamer. Daarom helpt elke vierkante meter steen die wordt vervangen door groen. Het water kan weer in de bodem zakken, de temperatuur tussen huizenblokken wordt getemperd, fijnstof wordt afgevangen. Daarnaast vinden insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren weer een leefgebied, het bodemleven verbetert en mensen voelen zich prettiger en gezonder”.

Minder stenen, meer groen

Stichting Steenbreek helpt om onze leefomgeving te vergroenen en onnodige verharding tegen te gaan. Dit doen ze onder andere samen met aangesloten gemeenten, provincies, waterschappen, projectontwikkelaars en maatschappelijke organisaties. In Nederland zijn inmiddels veel gemeenten actief met de campagne Steenbreek . Plaatselijk organiseren zij allerlei acties georganiseerd om inwoners te stimuleren hun leefomgeving te vergroenen. Stichting Steenbreek focust haar activiteiten op de 4 kernthema's: biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociale cohesie en gezondheid.