Gemeente Bloemendaal gaat inwoners per e-mailnieuwsbrief informeren

Vanaf april 2019 verstuurt de gemeente Bloemendaal een e-mailnieuwsbrief met informatie over:

  • zorg
  • participatie
  • de omgevingswet
  • duurzaamheid
  • dienstverlening
  • en andere onderwerpen die relevant zijn voor inwoners

Uit een enquête in 2018 kwam naar voren dat inwoners graag op deze manier geïnformeerd willen worden.

Via www.bloemendaal.nl/nieuwsbrief kunnen inwoners zich op de nieuwsbrief abonneren.

Burgemeester Elbert Roest: “Met de nieuwsbrief komen we tegemoet aan de wens van inwoners om op deze manier op de hoogte te blijven. Uiteraard blijven we ook de niet-digitale inwoners bedienen met tweewekelijks gemeentenieuws in het Bloemendaals Nieuwsblad.”

De gemeente verstuurt één keer per kwartaal een algemene nieuwsbrief. Daarnaast verschijnt ongeveer acht keer per jaar een nieuwsbrief over verduurzaming van woningen. Wethouder duurzaamheid Henk Wijkhuisen: “Nu de energietransitie voor de deur staat, groeit de behoefte aan actuele en duidelijke informatie over dit onderwerp. In de nieuwsbrief over verduurzaming geven we inwoners deze informatie en laten we ook voorbeelden zien van inwoners die al maatregelen hebben getroffen.”  

Inwoners kunnen zich abonneren op de nieuwsbrieven via www.bloemendaal.nl/nieuwsbrief. Begin april wordt de eerste algemene nieuwsbrief verstuurd. De nieuwsbrief over duurzaamheid volgt in mei.

Naar overzicht