Geheimhouding persoonsgegevens

Graag attenderen wij op de mogelijkheid van geheimhouding van uw persoonsgegevens die zijn opgenomen in de Basisregistratie personen (BRP)

Deze geheimhouding geldt niet voor instanties die een publiekrechtelijke taak uitvoeren zoals belastingdienst, sociale verzekeringsbank en waterschappen. U kunt vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven. Dat kan voor uzelf maar ook voor uw minderjarige kinderen.

Wie gebruiken uw gegevens

Overheidsinstanties zoals belastingdienst en UWV gebruiken uw persoonsgegevens. Ook als u geheimhouding heeft kunnen er aan deze organisaties gegevens verstrekt worden.

Aan wie worden geen gegevens verstrekt

De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens aan bedrijven of particulieren.
Met geheimhouding krijgen de volgende organisaties uw persoonsgegevens niet:

  • advocaten tenzij zij de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure. In dit geval zal de gemeente een belangenafweging maken tussen uw belangen en de belangen van de organisatie. Hiervan wordt u altijd op de hoogte gesteld
  • niet-commerciĆ«le bedrijven of instellingen, verenigingen zoals sport- en muziekverenigingen
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)

Hoe vraagt u geheimhouding aan?

  • schriftelijk: onder vermelding van uw geslachtsnaam, voornamen, geboortedatum en -plaats en adres. U moet dan ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs meesturen. U stuurt dit op naar gemeente Bloemendaal, afdeling Burgerzaken, Postbus 201, 2050 AE Overveen
  • persoonlijk aanvragen aan de balie Publiekscentrum in het gemeentehuis in Overeen of bij het Centraal Servicepunt in Bennebroek. Neem dan wel een geldig identiteitsbewijs mee
  • online via de website met uw DigiD

Na ontvangst wordt uw aanvraag in behandeling genomen en verwerkt. U krijgt een schriftelijke bevestiging.

Openingstijden en vragen

Voor de openingstijden verwijzen wij u naar de website www.bloemendaal.nl en voor vragen kunt u telefonisch contact met ons opnemen op 14023.

Naar overzicht