Formatiefase voor nieuwe coalitie in Bloemendaal

De informatiefase is afgerond. Nu is de formatiefase aangebroken in Bloemendaal. Hiervoor is Peter Rehwinkel als formateur aangesteld. Rehwinkel is nu waarnemend burgemeester van de gemeente Dijk en Waard. Na 5 mei gaat de formateur met 6 partijen om tafel om tot een nieuwe coalitie te komen. De zespartijencoalitie bestaat uit D66, GroenLinks, PvdA, CDA, Zelfstandig Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal: 4 landelijke en 2 lokale partijen die samen 11 van de 19 raadszetels innemen.

Informateur Bernt Schneiders bracht eerder advies aan de gemeenteraad uit om een coalitie van VVD, D66, Hart voor Bloemendaal en GroenLinks te onderzoeken. Hart voor Bloemendaal nam zelf afstand van een mogelijke rol in het nieuwe college. De andere partijen spraken hun voorkeur uit om een coalitie zonder VVD te onderzoeken. De partijen willen een nieuwe bestuurscultuur waarbij ze met oog voor verschillen gezamenlijk op willen trekken.