Focus op sociale huur en meer woningen voor senioren in Woonvisie Bloemendaal

Tijdens de beeldvormende avond op 11 mei is op hoofdlijnen de woonvisie 2023-2026 in Bloemendaal besproken met raadsleden en betrokkenen. De ambities van de gemeente zijn helder:

500 woningen erbij vóór 2030

• waarvan tenminste 33% sociale huur

• waarvan 40% in het middeldure segment

• focus: sociale woningen en bouwen voor senioren

Lef en daadkracht

‘Om onze doelen te bereiken zijn lef en daadkracht nodig’, licht wethouder Attiya Gamri de woonvisie toe. ‘De gemeente wil meer sturen op de woningbouwmarkt. Vooraf maken we duidelijke afspraken over aantallen, bouwhoogte en prijsklasse. Het kan niet zo zijn dat er geen sociale woningen meer gebouwd worden. De mensen die meer dan 12 jaar wachten op een woning zijn nu onzichtbaar. Wij willen deze groep een stem geven door duidelijke kaders te stellen. Bijvoorbeeld door bouwaantallen, maar ook voor welke doelgroep gebouwd moet worden en welke oppervlakte. Veel jongeren verlaten nu de gemeente vanwege onvoldoende perspectief. Daarnaast willen ouderen graag hun grote huizen verruilen voor een kleinere of gelijkvloerse woning. Ook daar moeten we proactief in zijn.’ 

Levensloopbestendig

Bloemendaal moet een gepaste bijdrage leveren aan het oplossen van het landelijke woningtekort. Concreet betekent dit dat er tot 2030 500 woningen worden bijgebouwd in de gemeente. In het collegeprogramma is opgenomen dat dit tenminste 33% sociale huur moet zijn en 40% in het middeldure segment. Woningbouwcorporaties worden aan de voorkant al betrokken. Ook wil de gemeente bij nieuwbouw een gebruikersoppervlakte van minimaal 40m² voor sociale woningen als voorwaarde opnemen. Voor het middeldure segment geldt een gemiddeld gebruikersoppervlakte van 50m². Tot slot stelt de gemeente op voorhand dat bij woningbouwontwikkelingen tenminste 15% van de woningen levensloopbestendig moet worden gebouwd. ‘Met deze en andere uitgangspunten wil de gemeente woningen toevoegen die geschikt zijn voor jongeren én senioren’, vult Gamri aan. ‘We vragen inwoners met ons mee te denken. Goede participatie is cruciaal.‘

Versnellen

‘Het is heel moeilijk om in onze mooie gemeente te bouwen, maar we gaan het echt doen en willen daarbij versnellen. We zijn van plan zoveel mogelijk nieuwbouwprojecten aan de raad voor te leggen. Denk aan de Tetterodeweg, Bispinckpark en de Westelijke Randweg. Door sociale woningen te bouwen ontstaat een nieuwe beweging op de woningmarkt. Die beweging is hard nodig!’

Vervolg

De woonvisie is behandeld in de raadscommissie Samenleving van 24 mei. Deze vergadering is terug te kijken via www.gemeenteraad.bloemendaal.nl 

Documenten