Energiesubsidieregeling voor sport- en scoutingverenigingen in de gemeente Bloemendaal

Gemeente Bloemendaal gaat sport- en scoutingverenigingen die de hoge energiekosten niet kunnen betalen, financieel steunen. Hiervoor is een subsidieregeling van €150.000 beschikbaar. Bloemendaal heeft 16 buitensportverenigingen en 3 scoutingverenigingen. De Bloemendaalse jeugd is ruim vertegenwoordigd bij de sport- en scoutingclubs.

Helpende hand

Sportverenigingen doen er alles aan om zo weinig mogelijk energie te gebruiken: ze sluiten het warme water af in de douche en verwarmen de sportgebouwen tot een minimum. Wethouder Nico Heijink: ‘Uit gesprekken met een aantal sportverenigingen blijkt de nood erg hoog. Sporten is van zo’n groot maatschappelijk belang in onze gemeente. We moeten voorkomen dat sportverenigingen ten onder gaan aan deze energiecrisis.’
De gemeente heeft daarom een subsidiebudget van € 150.000 beschikbaar. De totale omvang van de gestegen kosten van energie voor sport- en scoutingverenigingen is niet exact bekend, maar vooral de hockey- en voetbalclubs hebben het zwaar.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een energiesubsidie geldt een aantal voorwaarden:

  • De regeling staat open voor sport- en scoutingverenigingen met wie de gemeente een structurele subsidierelatie heeft
  • De vereniging maakt een verduurzamingsplan, waaronder het verenigingsgebouw
  • Andere eventueel ontvangen subsidies zullen met deze subsidie worden verrekend