Concept biodiversiteitsplan klaar!

De afgelopen maanden heeft het bio-team Bloemendaal hard gewerkt aan een biodiversiteitsplan voor de gemeente Bloemendaal. Input voor dit plan waren:

  • de uitkomst van het digipanel onderzoek over biodiversiteit,
  • opbrengsten en ideeën vanuit een interactieve avond op 19 november 2019 en
  • reacties op een vraag per e-mail vanuit verschillende organisaties en partners.

Het concept plan bevat een visie voor de komende 10 jaar, maar er zijn ook verschillende projecten voorgedragen. Op 5 november bespreekt de gemeenteraad de voorgestelde projecten. De inwoners, organisaties en raadsleden die hebben meegedacht over het plan, worden nu eerst in de gelegenheid gesteld om te kijken of hun ideeën goed zijn verwerkt in het plan. Daarna bieden we het definitieve plan aan de gemeenteraad aan ter besluitvorming.  

Uitvoering van sommige projecten start al in 2021

In het plan zijn een aantal projecten verder uitgewerkt. Doel van die projecten is om Bloemendaal een ‘vliegende start’ te laten maken met het bevorderen van de biodiversiteit. Deze projecten kunnen inwoners en organisaties inspireren voor eigen projecten.

Het concept plan en de bijlagen vindt u hieronder:

Download het concept biodiversiteitsplan (pdf, 5,36 MB) Download de bijlagen van het plan (pdf, 3,99 MB)
Naar overzicht