Bloemendaal wil met onafhankelijk onderzoek een punt zetten achter EWH

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Integis. Cruciaal is dat het onderzoek onafhankelijk is. Daarom heeft een werkgroep van raadsleden, bestaande uit Eva Voorham (D66), Rolf Harder (VVD), Mark Doorn (VDB), Rob Slewe (HvB) en Leonard Heukels (LB), dit onderzoeksbureau geselecteerd. De raad heeft ook de voorgestelde onderzoeksvragen vastgesteld. Het is belangrijk dat de uitkomsten gedragen worden door een ruime raadsmeerderheid. Alleen op die manier kan Bloemendaal een punt zetten achter het dossier Elswoutshoek.

Voor de zomer 2019 wordt de uitkomst van het onderzoek verwacht. Bloemendaal voelt zich verplicht naar inwoners om er een punt achter te zetten. “Inwoners hebben er recht op dat we ons met de publieke zaak en met de toekomst van Bloemendaal bezig houden. Ik ben nu voor bijna de helft van mijn tijd met het verleden bezig en daar moet een einde aan komen. Het wordt echt tijd om schoon schip te maken”, aldus Burgemeester Elbert Roest.

Het onderzoek kost ca. € 120.000, daar heeft de raad mee ingestemd. Het is een complex dossier waar veel partijen bij betrokken zijn en waarbij zorgvuldigheid noodzakelijk is. Het gaat om veel geld dat niet verspild mag worden. De gevolgen van het onderzoek zijn dus niet vrijblijvend. Als er sprake is geweest van onrecht of onrechtmatig handelen dan moet dat consequenties hebben.

Of hiermee een einde aan het dossier komt? Burgemeester Roest: “Ik heb een onafhankelijk onderzoek voorgesteld om tot een afronding in deze zaak te komen. De raad heeft daarmee ingestemd”.

Naar overzicht