Bloemendaal één tegen eenzaamheid

De gemeente Bloemendaal zet zich samen met maatschappelijke partners in tegen eenzaamheid. De gemeente wil het percentage eenzame inwoners boven de 65 van 40% in 2016 omlaag brengen naar 35% in 2020. Tijdens de ‘Week tegen Eenzaamheid’ vragen we extra aandacht voor dit thema. Van 1 tot 8 oktober 2019 bieden maatschappelijke partners allerlei gratis activiteiten aan waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. De gemeente sluit hiermee aan bij het landelijke programma Eén tegen Eenzaamheid.

Het percentage van 40% is gebaseerd op een onderzoek dat de GGD in 2016 uitvoerde. Wethouder De Roy van Zuidewijn: "ik vind het percentage van 40% schrijnend. Ik begrijp dat het niet makkelijk is om zomaar op te lossen, eenzame mensen zijn soms moeilijk te bereiken en eenzaamheid is er in allerlei vormen. Maar we hebben in Bloemendaal zoveel fantastische maatschappelijke partners, vrijwilligers en betrokken inwoners dat ik geloof dat we met een sterk netwerk eenzaamheid eerder kunnen signaleren en ouderen die eenzaam zijn de juiste begeleiding kunnen bieden. Samen sta je sterker, dat is één tegen eenzaamheid".

Op 30 september van 10.00-12.00 vindt de kick-off plaats voor de Week tegen Eenzaamheid (1-8 oktober) in het Vanouds Dorpshuys te Bloemendaal. Alle (sociaal maatschappelijke) partners uit Bloemendaal en andere betrokken partijen zijn uitgenodigd. Wethouder de Roy van Zuidewijn licht de lokale aanpak voor Bloemendaal toe, twee ervaringsdeskundigen vertellen hun verhaal, er is een lezing over verschillende vormen van eenzaamheid en hoe je dat signaleert en ideeën worden uitgewisseld over hoe we ons samen tegen eenzaamheid inzetten.

Naar overzicht