Beleidsregels particuliere vakantieverhuur

Het college van Bloemendaal heeft regels vastgesteld voor particuliere vakantieverhuur. Deze regels gaan per 1 januari 2020 in. Kern van het beleid is dat een woning of kamer niet meer dan 60 nachten verhuurd mag worden aan maximaal 4 personen tegelijk. Ook moet de hoofdbewoner ten minste acht maanden per jaar zelf in de woning wonen.  

Toename verhuur
Binnen de gemeente Bloemendaal groeit de vraag naar recreatief nachtverblijf. Ook neemt het particulier verhuren van (delen) van woningen toe, bijvoorbeeld via AirBnB. De gemeente Bloemendaal vindt de vrijheid die inwoners hebben om hun woning te verhuren belangrijk. Met de Beleidsregels particuliere vakantieverhuur zorgen we voor een gezonde balans tussen het woon- en leefklimaat van onze inwoners en het toeristisch verhuren van woningen.

Inwoners kunnen vakantieverhuur melden via het formulier op deze website.

Naar overzicht