Nieuw beleid om bijtincidenten te voorkomen

De laatste tijd neemt het aantal bijtincidenten met honden flink toe. Alleen al in 2021 zijn er in Bloemendaal door de politie 10 ernstige gevallen gerapporteerd. Het probleem speelt zich over de gemeentegrenzen af. Zo komt het voor dat hondeneigenaren die in de ene gemeente een muilkorfgebod hebben dit proberen te ontlopen in een buurgemeente. 

Bloemendaal heeft daarom samen met gemeente Haarlem, Heemstede en Zandvoort in maart 2022 nieuw beleid vastgesteld. Hierdoor kan een burgemeesters en de politie doeltreffend gebruik maken van de bevoegdheid om op te treden tegen gevaarlijke honden.

Er gelden verschillende sancties volgens de Algemene plaatselijke verordening Bloemendaal 2022 (APV). Daarbij wordt gekeken naar de ernst van het (bijt)incident en het aantal keren dat een hond voor overlast zorgt. Ook is van belang of het om een hond-dier incident gaat of dat er een persoon bij betrokken is.  

De burgemeester is in de gemeente verantwoordelijk voor veiligheid. Daarom bepaalt hij of zij - altijd in afstemming met de politie - welke maatregelen gepast zijn om te voorkomen dat sommige honden hinderlijk of zelfs gevaarlijk zijn voor hun omgeving. Mogelijke maatregelen zijn bijvoorbeeld een aanlijn- en/of muilkorfgebod. In uitzonderlijke gevallen kan een hond (tijdelijk) in beslag worden genomen. Om een gebod eventueel te voorkomen of op te laten heffen kan een hond een gedragstest krijgen. De kosten daarvan zijn voor de hondeneigenaar. 

Meer informatie over de nieuwe beleidsregels voor bijtincidenten.