Behandeling Begroting Bloemendaal 2022

Donderdag 4 november behandelt de gemeenteraad van Bloemendaal de begroting 2022 tijdens een extra raadsvergadering. Er is sprake van een reële begroting die financieel duurzaam is. Structurele inkomsten dekken de structurele uitgaven. Het eigen vermogen van de gemeente en het schuldniveau voldoen aan de normen van de gemeenteraad. De hele begroting van Bloemendaal voor 2022 is ongeveer € 56.140.000, verdeeld over 9 programma’s en 45 taakvelden.

Eén van de onderwerpen bij deze begroting is de aangekondigde herverdeling van het gemeentefonds. Het nieuwe verdeelstelsel gemeentefonds blijft actueel en zou vanaf 2023 ingevoerd worden. Het gaat naar verwachting om een nadeel van € 350.000 in 2023, stijgend tot ongeveer € 1,4 miljoen in 2026. Kort geleden heeft de Raad voor Openbaar Bestuur hier een kritisch advies over gegeven. Daarbij adviseerde deze raad dat voorlopig het voor- of nadeel niet groter mag worden dan € 45 per inwoner. Dit betekent een meevaller vergeleken met het bedrag van € 60 per inwoner waar de gemeente in het begin rekening mee moest houden.

Voorzichtig positief

Verantwoordelijk portefeuillehouder Nico Heijink is voorzichtig positief over de begroting, maar waarschuwt ook voor minder mooi weer dat op komst is. "Naast de herverdeling van het gemeentefonds zijn de investeringsambities voor onderwijshuisvesting, wegen en riolen van invloed op het schuldniveau. Op termijn komen deze buiten de kaders die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Verder leggen de opgaves in het sociaal domein, met name voor de jeugdhulp en de Wet maatschappelijke ondersteuning en verdere overdracht van rijkstaken een toenemend beslag op de algemene middelen.’
Waakzaamheid blijft daarom geboden. Voor nu is de financiële huishouding van de gemeente op orde. De verantwoordelijke taken kunnen uitgevoerd worden en de bestuurskracht blijft op peil."

Meer weten over de begroting?

Naar overzicht