Begroting gemeente Bloemendaal 2024

Het college van B&W in Bloemendaal presenteert een sluitende ontwerpbegroting. Waarin investeren we en wat betekent dit voor inwoners?

Nico Heijink, wethouder Financiën, licht toe: ‘Het is fijn wonen in onze mooie dorpskernen. We zetten ons in voor een veilige, duurzame en groene leefomgeving. We blijven investeren in het welzijn van onze inwoners en houden onze goede dienstverlening op peil. Al eerder namen we maatregelen om dit verantwoord te kunnen doen. We streven ernaar de OZB in Bloemendaal alleen te indexeren, de parkeertarieven niet te verhogen en stellen voor de toeristenbelasting te verlagen.’
Bij de Kadernota heeft de gemeenteraad de kaders voor de begroting 2024 meegegeven.

De thema's voor de komende jaren en voor 2024 in het bijzonder:

  • We investeren in onderwijshuisvesting zodat de scholen toekomstbestendig zijn voor onze jeugd. Ook moeten er meer woningen bij. We streven voor de komende periode naar minimaal 33% sociale en 40% middenklasse woningen bij nieuwbouwontwikkelingen, in lijn met de Woonvisie.
  • We onderhouden en verbeteren de (water)wegen van Bloemendaal, zodat deze voor iedereen op een veilige en duurzame manier beschikbaar zijn. We verfraaien de entree van Bloemendaal en pakken verkeersveiligheid op diverse wegen aan.
  • De gemeente stimuleert en faciliteert economische activiteiten, bijvoorbeeld de winkelvoorzieningen, recreatieve voorzieningen maar ook voor zelfstandig ondernemers.
  • Voor inwoners en recreanten creëren wij een groene, gezonde leefomgeving en een aantrekkelijk strand en water. Sporten zorgt er voor dat mensen elkaar ontmoeten, het stimuleert de leerprestaties en bevordert een gezonde levensstijl.
  • We vinden het belangrijk dat iedereen die dat nodig heeft toegang heeft tot zorg en ondersteuning. Daarbij blijft het uitgangspunt: zwaar waar nodig, licht waar het kan. We blijven inzetten op preventie en een sterke sociale basis.
  • Duurzaamheid is een belangrijk thema: we werken aan een klimaatneutrale en aardgasvrije gemeente. We gaan verder met een wijkgerichte aanpak van verduurzaming. We werken aan de verbetering van de afvalscheiding en het beperken van de hoeveelheid restafval en zoeken actief naar circulaire mogelijkheden.

Belangstellenden kunnen de raadsvergadering over de begroting op 9 november bijwonen in het gemeentehuis of live volgen via gemeenteraad.bloemendaal.nl

Lees meer over de begroting