Afgehandelde integriteitsmeldingen gemeente Bloemendaal openbaar

De commissie Integriteit Bloemendaal heeft over 5 integriteitsdossiers haar eerste rapporten van bevindingen en conclusies opgeleverd. Deze onafhankelijke commissie is vorig jaar door de gemeenteraad van Bloemendaal aangewezen voor het behandelen van integriteitsmeldingen tegen politieke ambtsdragers. De commissie heeft volgens integriteitsprotocol onderzoek gedaan en op basis daarvan rapporten opgesteld.

Op 16 december 2021zijn de rapporten – zoals aanbevolen door de commissie – in de openbaarheid besproken in de raadsvergadering. De conclusie van de commissie is dat er geen integriteitsschendingen hebben plaatsgevonden door de betreffende politieke ambtsdragers. De raad heeft deze conclusies in alle 5 dossiers opgevolgd. De rapporten van de Commissie Integriteit zijn gepubliceerd op de website van de gemeenteraad.

De betrokken ambtsdragers verkeerden al een tijd in onzekerheid over de afhandeling van de meldingen die tegen hen zijn gedaan. De impact van een integriteitsmelding is groot. Een beschuldiging rond iemands integriteit mag ook niet zomaar worden gedaan. Een reputatie is makkelijk te beschadigen en die schade is niet licht te herstellen. Voor zowel de betreffende melders, betrokken politieke ambtsdrager(s), de gemeente als de inwoners is het van belang duidelijkheid te geven over wat wel is gebeurd en wat niet. De publicatie van de rapporten geeft duidelijkheid rond de meldingen. Het ontkracht de mogelijk onterecht ontstane twijfel over de integriteit van betrokken ambtsdragers.