Aangepaste regels voor eigenaren illegaal gebouwde steigers Leidsevaart

Het college van B&W heeft 31 augustus de ‘Beleidsregels gedogen illegaal gebouwde steigers Leidsevaart 2021’ vastgesteld. Deze regels zijn een uitwerking van het oude overgangsrecht uit het ligplaatsenbeleid. Steigers die vóór 2020 gebouwd zijn in de Leidsevaart zonder vergunning worden gedoogd.

Bewoners die aan kunnen tonen vóór 1 januari 2020 een steiger te hebben gebouwd, sluiten een huurovereenkomst met de gemeente voor de grond en krijgen een daaraan gebonden gedoogbeschikking. Dat betekent dat een inwoner vanaf nu betaalt voor het hebben van een steiger in openbaar gemeentelijk water. Wanneer er geen overeenkomst wordt gesloten, of als de gemeente de eigenaar niet kan achterhalen, wordt de steiger verwijderd.

Naar overzicht