Aandachtspunten Bloemendaalse wegen in kaart gebracht

Het Verkeerscirculatieplan (VCP) (4 MB) van de gemeente Bloemendaal uit 1999 is geactualiseerd. Hiervoor zijn de inrichting en het gebruik van alle 50-kilometerwegen in de gemeente onderzocht en zijn aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. Het aangepaste plan helpt een nieuw gemeentebestuur de komende jaren de juiste investeringsbeslissingen te nemen voor wegreconstructies.

Het verkeerscirculatieplan beschrijft de typering van alle wegen binnen de gemeente. Voor de actualisatie zijn alle gemeentelijke gebiedsontsluitingswegen (50- en 60 km-wegen) in de gemeente onderzocht, aangevuld met enkele 30 km-wegen die een zware verkeersfunctie hebben. 

Verkeersintensiteit en snelheid
Op de onderzochte wegen zijn de verkeersintensiteit en snelheden gemeten. Ook werd met een enquête het oordeel van inwoners en gevraagd over de veiligheid en kwaliteit van deze wegen. Hieraan deden 846 inwoners mee. Vervolgens heeft een deskundig bureau advies gegeven over kleine tekortkomingen en verwonderpunten (grotere afwijkingen tussen de inrichting van de weg en de verkeersfunctie). Ten slotte is een overzicht van alle ongevallen (2.1 MB) van de afgelopen drie jaar op deze wegen onderdeel van het onderzoek.

Verbeterpunten
Bij verschillende wegen zijn kleine of grote verbeterpunten gesignaleerd. Uit het onderzoek naar ongevallen blijkt dat Bloemendaal een relatief verkeersveilige gemeente is. Wethouder Kruijswijk: ”Dankzij vele weg-aanpassingen die de gemeente in het verleden heeft uitgevoerd zijn er geen ‘black spots’ meer. Wel vraagt de veiligheid van fietsers en (vooral oudere) voetgangers extra aandacht, de meeste ongevallen met gewonden komen in die categorieën voor.” 

Vervolg
Met de VCP-actualisatie heeft de gemeente inzicht in de status van de inrichting van alle onderzochte wegen (inclusief fietspaden) en weggedeelten. Daarnaast geeft de update een aanzet tot een meerjaren-uitvoeringsprogramma voor kleine en grote verbeteringen, waar mogelijk gekoppeld aan de onderhoudsprogramma’s voor wegen en riolering. Los daarvan blijft de gemeente op wegen met veel snelheidsovertredingen en verkeershinder zogenaamde “Smiley’s” plaatsen en bij de politie aandringen op handhaving.

De gemeente heeft naar aanleiding van het rapport nog geen besluiten genomen. In april/mei 2018 zal het college een eerste richtinggevend besluit nemen. Daarna kan in samenspraak met de raad een uitvoeringsprogramma worden opgesteld. Daarin staat welke knel- en verwonderpunten moeten worden aangepakt, hoeveel geld daarvoor beschikbaar komt en binnen welk tijdsbestek.

Naar overzicht