2022: geen brandkranen meer, maar waterwagens voor brandweer Kennemerland

Vanaf vandaag maakt de brandweer in regio Kennemerland officieel geen gebruik meer van brandkranen. Hoe blust de brandweer dan een brand?

Vanaf 1 januari 2022 hebben alle gemeenten in regio Kennemerland de contracten voor het gebruik van de brandkranen opgezegd. Brandkranen zijn onderdeel van het drinkwaterleidingnetwerk. In onze regio zijn drinkwaterbedrijven PWN en Waternet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drinkwater. Met de tijd blijkt dat er minder water door de brandkraan stroomt. Dat is voor het dagelijks gebruik van bewoners geen probleem, maar wel voor de bluscapaciteit van de brandweer. Er is dan niet altijd voldoende druk voor de brandweer om mee te blussen. Hoe komt de brandweer dan aan bluswater? Vanaf vandaag neemt de brandweer dat zelf mee.

Meer brandweervoertuigen

Eigenlijk deed de brandweer dat al, water meenemen. In een tankautospuit zit al standaard voldoende water om de 1e minuten mee te blussen. Vanaf vandaag worden er meer brandweervoertuigen gealarmeerd om voor een eerste inzet genoeg water bij zich te hebben. Bij een gebouwbrand wordt er nu meteen een watertankwagen meegestuurd. Bij kleine branden zijn ze niet nodig, omdat de tankautospuiten dan vaak al over voldoende bluswater beschikken

Om de hele regio te voorzien van voldoende bluswater, heeft de brandweer straks in totaal acht watertankwagens en vier systemen voor groot watertransport. Vanaf nu kun je dus vaker meer brandweervoertuigen voorbij zien rijden. Dit is om ervoor te zorgen dat er geen tijd wordt verspild en er zo snel mogelijk voldoende water beschikbaar is om slachtoffers te redden, uitbreiding van een brand te voorkomen en schade te beperken.

Wat gebeurt er met de brandkranen

In nieuwbouwwijken werden de brandkranen de afgelopen jaren al niet meer aangelegd. In bestaande wijken zullen ze langzamerhand uit het straatbeeld gaan verdwijnen, op een paar brandkranen bij de kazernes na. Een van de wijken waar dit al gebeurd is, is De Koog in Uitgeest. Vanwege herinrichting van de woonwijk, werden brandkranen, brandpalen en rode aanwijsbordjes voor de brandweer weggehaald. Wanneer er werkzaamheden zijn zullen gemeentes, PWN of Waternet de brandkranen weghalen. De brandkranen zitten over het algemeen ondergronds en liggen daardoor niet in de weg. De 2 drinkwaterbedrijven halen de brandkranen dan ook niet direct weg. Bij de kazernes blijven de brandkranen nog wel in gebruik. Deze worden als vulpunt gebruikt om de watertankwagens mee te vullen.

Watertankwagen

Een watertankwagen kan wel 17.000 liter water meenemen. Ze worden bij de kazerne altijd gevuld en kunnen op locatie, als dat nodig mocht zijn, gevuld worden met oppervlaktewater uit een sloot, vijver, meer, kanaal of zelfs uit de zee.

De watertankwagen is niet nieuw. Brandweer Kennemerland had er voorheen al 4 rondrijden in de regio. Deze zijn echter vervangen door modernere exemplaren en worden in de loop van komende maanden aangevuld tot het er acht zijn die de hele regio kunnen bereiken. We hopen over een tijdje te kunnen analyseren hoeveel keer een watertankwagen is ingezet en wordt gebruikt. Cijfers hierover zal de brandweer gaan delen.

Cijfers en feiten

Op basis van alle brandmeldingen in de jaren 2015-2020, verwacht de brandweer komend jaar ongeveer 235 keer uit te rukken naar (een melding van) een woningbrand met 2 tankautospuiten. De brandweer verwacht ook nog ongeveer 90 keer uit te rukken naar brandmeldingen in andere soorten gebouwen met 2 tankautospuiten en 1 watertankwagen. In totaal gaan ze uit van 325 keer per jaar een uitruk naar een gebouwbrand.

Bij circa 50 branden per jaar worden de 2 gealarmeerde tankautospuiten ook daadwerkelijk ingezet. Naar verwachting zal er dan ook in een aantal gevallen een 2e of meer watertankwagens nodig zijn. Bij circa 15 branden per jaar zijn er 3 of meer tankautospuiten nodig om de brand te blussen. Er zullen dan ook meerdere watertankwagens nodig zijn om de tankautospuiten van bluswater te voorzien.

Bij de resterende 260 van de 325 brandmeldingen is de inzet van 1 tankautospuit voldoende of blijkt het te gaan om loos alarm.

Naar overzicht