Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Actueel

Receptie voor alle Bloemendalers

maandag 21 augustus 2017
Uitnodiging installatie burgmeester

College en raad  nodigen u graag uit voor de receptie na de installatie van Elbert Roest als burgemeester Woensdag 6 september20.30 tot 22.00 uurgemeentehuis van Bloemendaal, Bloemendaalseweg 158, Overveen De installatie vindt vanaf 19.00 uur plaats in aanwezigheid van Commissaris van de Koning Johan Remkes, in een bijzondere raadsvergadering. U kunt deze raadsvergadering volgen via de website gemeenteraad.bloemendaal.nl of via hetLees verder

Vleermuizen bunker geopend in de duinen

donderdag 17 augustus 2017
Vleermuizenbunker

Op 22 augustus sluit wethouder Richard Kruijswijk een bunker in de duinen voor mensen Daarmee worden ze hopelijk een aantrekkelijke plek voor vleermuizen. De bunker ligt in de zeeweggronden. Dit zijn de duingebieden naast de Zeeweg. Deze gronden en de bunker zijn van de gemeente Bloemendaal. De kosten voor het inrichten de bunker, ruim € 3.000 betaalt de gemeente.  Lees verder

Mevrouw van Ooijen- de Zwart 100 jaar

dinsdag 15 augustus 2017
Mw van Ooijen 100 jaar

Op maandag 14 augustus heeft loco-burgemeester Nico Heijink een bezoek gebracht aan mevrouw van Ooijen- de Zwart uit Bennebroek. Mevrouw van Ooijen heeft de respectabele leeftijd van 100 jaar bereikt. Zij ontving een bos bloemen van hem en genoot van alle aandacht die de pers aan haar verjaardag wilde besteden.Lees verder

Geheimhouding persoonsgegevens

donderdag 10 augustus 2017

Graag attenderen wij op de mogelijkheid van geheimhouding van uw persoonsgegevens die zijn opgenomen in de Basisregistratie personen (BRP) Deze geheimhouding geldt niet voor instanties die een publiekrechtelijke taak uitvoeren zoals belastingdienst, sociale verzekeringsbank en waterschappen. U kunt vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven. Dat kan voor uzelf maar ook voor uw minderjarige kinderen. WieLees verder

Rectificatie reparatiebestemmingsplan Bennebroek 2016 vastgesteld

maandag 07 augustus 2017

In de publicatie van 21 juli 2017 stond er een verkeerde beroepstermijn vermeld. De beroepstermijn van het reparatieplan loopt van 7 augustus t/m 18 september 2017 Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Bloemendaal op 5 juli 2017 het reparatiebestemmingsplan Bennebroek 2016 (hierna: reparatieplan) heeft vastgesteld.  Het reparatieplan is opgesteld om een aantal omissies uit het bestemmingsplan Bennebroek 2016 teLees verder