Bloemendaler van het Jaar

  • De Bloemendaler van het Jaar is een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gedragen richting de gemeente of haar inwoners.
  • Dit kan voor een langere periode zijn geweest of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis.
  • De persoon of organisatie kan ook een voorbeeldfunctie vervullen.
  • Hij of zij hoeft niet uit Bloemendaal te komen.
  • Vanaf 1 september is het mogelijk iemand voor te dragen.